موسسه خیریه آموزشی فرهنگی کلانتری رفسنجان | خیریه کلانتری رفسنجان

موسسه خیریه آموزشی فرهنگی کلانتری فسنجان بمنظور ارتباط نزدیک با مردم عزیز رفسنجان و جمع آوری اطلاعات خیرین و مدد جویان پرداخته است.در این وب سایت می توانید از آخرین اخبار خیریه با خبر شوید

خیریه ، خیریه رفسنجان ، موسسه خیریه آموزشی فرهنگی کلانتری ، خیریه کلانتری رفسنجان ، کوثر ، خیرین رفسنجان ، مددجویان ، مددجویان رفسنجان ، اخرین اخبار خیریه کلانتری ، برپایه جشن نیکوکاری ، آموزشی و فرهنگی

ورود / عضویت درخواست نیرو

همه اطلاعیه ها همه اطلاعیه ها

نهمین بازارچه خیریه

1394/10/26 خانم عرب

نهمین بازارچه موسسه خیریه کوثر از تاریخ 26/11/1394  لغایت 30/11/1394 درمحل هنرستان امام  رضا با حضور پرشور همهشهریان وخیرین شهرستان برگزار گردید